De 10 mest lovande nya teknologierna

Teknologiutvecklingen har aldrig gått framåt så snabbt som den gör nu. Dagens samhälle är totalt olikt det vi levde i för enbart 20 år sedan och vi står på gränsen till att få tillgång till en rad nya teknologier som för bara tio år sedan verkade mest som Science fiction. Många av dessa teknologier kommer få stor påverkan på våra liv och det är troligt att världen om 20 år kommer vara mycket olik den vi lever i idag.

Det finns massvis av nya teknologier som kan få stor påverkan på våra liv. Det är därför mycket svårt att lista de tio mest lovande teknologierna. Vilka teknologier man än tar med på listan så finns det andra som skulle kunna platsa på listan men som inte får plats. Om det är några andra teknologier som du tycker skulle platsa på listan men som inte finns med får du gärna posta en kommentar med vilken teknologi du tycker vi missade och varför.

10 mest lovande teknologierna som kan förändra våra liv

 1. Solenergisolpaneler
  Solenergi och solceller är inte direkt en ny teknologi men vi förväntar oss att den skall få sitt definitiva genombrott under de närmaste åren. Installationer av solenergi har ökat kraftigt under de senaste åren och vi tror att den takten bara kommer öka. Solenergi utgör just nu bara en mindre del av den globala energiproduktionen. Solenergins andel av energiproduktionen kommer troligen att radikalt ha ökat inom 10-15 år. Flera nationer däribland Kina har som mål att öka sin produktionen av solenergin. Allt fler hem kommer också installera solpanel i hemmet och avnjuta gratis el. Det är sant att solceller kanske inte är så lämpliga på svenska breddgrader men om man tar allt i beaktande tror vi ändå att det kommer vara en av de teknologier som mest påverkar våra liv under de kommande åren och årtiondena.
 2. RNA Baserade läkemedel
  RNA baserade läkemedel kan helt revolutionera våra liv genom att låta oss behandla och bota en lång rad sjukdomar som idag inte kan behandlas. De har också den fördelen att de kan få kroppen att själv producera viktiga proteiner och läkemedel. Detta gör det m.a.o. möjligt att efter en behandling låta kroppen producera sin medicin själv och därigenom bota sjukdomar. De kan också potentiellt förhindra virus från att angripa våra celler.
 3. Tanke styrda datorerForskare världen över arbetar på att försöka skapa teknologier som gör det möjligt att styra datorer med hjälp av användarens tankar. Du tänker något och din dator gör det. Tanke styrda datorer kan verka som science fiction men faktum är att tanke styrda datorer är närmare än du tror. Forskare som arbetar med rörelsehindrade har redan lyckats skapa rullstollar som kan styras med tankekraft och t.o.m. artificiella armar som är nog känsliga för att användaren skall kunna använda dem för att dricka kaffe när de styr dem med tankekraft.
 4. Agrikulturella drönaredronare
  Drönare kan få mycket stor spridning inom den agrikulturella industrin. Billiga drönare kan användas för att övervaka grödor och mer effektivt övervaka tillväxt, bevattning och gödning. Det gör det också lättare att snabbare upptäcka eventuella angrepp från skadedjur. De kan också användas för att upptäcka om hjortar, vilda grisar eller andra djur försöker ta sig in på fälten så att de kan drivas bort innan de gör någon skada. Billiga drönare kan på detta sätt hjälpa till att skapa ett mer effektivt jordbruk. I förlängningen kan mikrodrönare hjälpa till att öka produktionen genom att pollinera grödor.
 5. Effektiva metoder för avsaltning av vatten
  Den bristande tillgången till sötvatten är ett stor problem i många områden. Inte minst i Dubai, Saudi Arabien och andra rika oljeländer. Detta skapar en stor marknad för den som kan utveckla ett effektivt sätt att avsalta havsvatten. Flera olika teknologier som ter sig mycket lovande håller just nu på att utvecklas och vi tror att en effektiv avsaltningsmetod kommer nå marknaden under de kommande åren. En effektiv metod att avsalta vatten kommer påverka livet i många länder dramatiskt.Som en biprodukt får man också saltlake som man kan utvinna värdefulla ämnen såsom litium och uran ur. Man får med andra ord inte bara värdefullt vatten utan också material som behövs för att producera batterier. Batterier som krävs om vi skall sluta använda fossila bränslen och istället använda elbilar och andra alternativa teknologier.
 6. Nanokolprodukter
  Olika kolprodukter som har utvecklats genom att bygga kolstruktur på en nano nivåer visar mycket stor potentiella att kunna användas i allt från bilar till flygplan genom de lätta och mycket starka material som kan bildas. Man förväntar sig t.ex. att denna typ av material kan användas för att minska vikten av bilar med 10%. Detta kan hjälpa till att minska bensin konsumtionen i bensinbilar och förlänga räckvidden i elbilar.
 7. Elbilartesla model sElbilar som Tesla och Nissan Leaf kommer bli allt mer populära och mer spridda. Nya batteriteknologier kommer öka deras räckvidd. Allt detta kommer öka elbilens andel i vår bilpool. Allt eftersom dessa bilar blir mer populära kan vi se bensinbilars tillträde till större städer minska och att professionell lätt trafik kanske bara kommer tillåts med elbilar inom städer. Genom att bara använda elbilar som taxis kan man minska utsläppen och inom städer är begränsad räckvidd ett mindre problem.
 8. Mikro 3D printing (och vanlig 3D printer)
  3D printing har redan haft stor påverkan på hur prototyper utvecklas och gjort det möjligt för privatpersoner att skriva ut egna 3D objekt hemma. Denna revolution är dock ännu i sin linda och sanning är att det mesta man kan göra med de flesta 3D printrar för privat bruk är små plast pryttlar utan egentligen användning. I framtiden kommer man dock kunna printa ut mycket mer både i hemmet och inom industrin. Hur revolutionerade 3D printing än är så kommer troligen Mikro 3D printing bli ännu mer revolutionerande. Mikro printing gör det möjligt att printa mycket mer avancerade saker och maskiner. Man kan använda olika material för att på en mycket liten skala skriva ut avancerade helheter. Mikro 3D printing kan t.ex. göra det möjligt att skriva ut datorkomponenter och bärbar teknologi med teknologin helt integrerade i materialet.
 9. Diazotroph i grödorhavre
  Denna teknologi skiljer sig på ett mycket viktigt sätt från andra teknologier i denna lista. Denna upptäckt är inte resultatet av omfattande och dyr forskning. Inte resultatet av en professionell forskares hårda arbete. Denna upptäckte är istället resultatet av tre unga flickors Ciara Judge (16), Emer Hickey (16)och Sophie Healy-Thow (16) hårda arbetet. De upptäckte och bevisade att Diazotroph, en bakterie som är vanlig på baljväxters rötter, dramatiskt kan öka produktionen av havre och andra sädesväxter. Genom att infusera frön med bakterien fick flickorna frön att gro på halva tiden och producera skördar som är 30% större än de från frön som inte behandlats. Resultat varierade lite mellan olika grödor de prövade men samtliga visade betydliga ökningar i produktionen. Det är ännu oklart exakt vilka grödor som kan gynnas av denna teknologi men det råder inget tvivel om att den kommer kunna revolutionera vår matproduktion. Detta även om den bara fungerar på de grödor som flickorna redan prövat den på såsom vete, havre och korn. Dessa växter är viktiga basprodukter i vår matproduktion och en 30% ökning i produktion skulle minska matbristen i fattiga länder dramatiskt.
 10. Bättre energilagringEn rad olika teknologier för lagring av energi börjar närma sig kommersiell applicering. Bland dessa återfinns bland annat litium jon batterier som använder sig av nano trådar för att lagra mer energi och kunna laddas snabbare. Ett annat område där man kan se intressant utveckling är inom nätverkslagrad el. Idag måste man hela tiden balansera elnäten och mata in el i samma takt som den konsumeras på andra ställen. Nya teknologier ser dock ut att kunna göra det möjligt att lagra ett överskott av energi i nätverket som flyttande kemisk energi. Detta skulle tillåta att alla el som produceras skulle kunna gå in i nätverket direkt och sedan användas om och när det fanns ett underskott. Detta är mycket viktigt när man t.ex. använder sig av sol och vindkraft som inte producerar el i en jämn takt över dygnet eller året.

Många av de teknologier som kommer ha stor påverkan på vårt liv under den närmaste framtiden är alltså relaterade till hur vi producerar, lagrar och konsumerar energi på ett bättre och mer effektivt sätt. En ny energirevolution kan revolutionera våra liv på samma sätt som oljan gjorde under 1800 talet. Med större tillgång till energi och bättre lagrings metoder kan vi i framtiden göra mycket som idag av praktiska skäl inte är möjligt. Såsom t.ex. att skapa elektriska bilar med lång räckvidd.

Det finns många andra teknologier som är lovande men som ännu inte är nog utvecklade för att vi skall tro att de kommer påverka vår liv under de närmsta 10 år. Dessa kommer dock ha stor påverkan på våra liv i det lite längre perspektivet. Bland dessa teknologier återfinns privat rymdutforskning, livsförlängande teknologier, cloacking, labbodlat kött och mer avancerad genmanipulering.