Oculus presenterar “Crescent Bay”

ocolus Crescent BayOculus har presenterat en ny prototyp av deras VR (virtual reality) headset. Den nya prototypen kallas “Crescent Bay” och erbjuder 360 graders spårning av huvudets rörelser och hörlurar som interagerar med huvudets position. I den nya prototypen är det med andra ord inte bara bilden du ser som ändras när du rör på huvudet utan ljudnivåerna ändras också precis som de gör när du lyssnar på ljud och rör huvudet i den verkliga världen. Med detta tar Oculus ännu ett steg närmare ett välfungerande VR headset för konsumentmarknaden.

“Crescent Bay” är en prototyp som har utvecklats för att demonstrera hur arbetet fortgår men prototypen kommer inte göras tillgänglig för utvecklare. Dessa får nöja sig med Oculus MK2 tills nästa prototyp för utvecklare, troligtvis Oculus MK3 börjar säljas. “Crescent Bay” skiljer sig på ett flertal sätt från MK2. “Crescent Bay” spårar huvudrörelser bättre, har integrerade hörlurar och är lättare än tidigare modeller. Att den är lättare är ett mycket stort steg framåt eftersom tidigare modeller har känts lite för tunga för att man skall röra sig normalt när man har dem på sig. Denna ny modell känns till skillnad från tidigare modeller inte som att den belastar nacken.

Enligt Brendan Iribe, VD för Oculus, är “Crescent Bay” ett lika stort framsteg från MK2 som MK2 var från MK1. Oculus valde att släppa en icke tillgänglig prototyp som visade på utvecklingen mellan MK1 och MK2 också. Denna prototyp kallades ”Crystal Cove”. Det skall i sammanhanget nämnas att Oculus nyligen gjorde all teknologi i deras MK1 Github packet open source. Detta gör det möjligt för alla som vill att bygga och sälja egna Mk1 samt att bygga vidare på dessa teknologier. “Crescent Bay”är inte en produkt som är färdig för konsumentmarknaden än men som tidigare nämnt så tar oculus med prototypen “Crescent Bay” ett steg närmare en konsumentprodukt.

“Crescent Bay” spårning av rörelser är mycket bättre och samlar in mycket mer data än tidigare versioner. Den gör detta genom en kamera som har placerats baktill på headsetet. Det ger en mer realistisk upplevelse. Särskilt om man beaktar hur ljud upplevelsen har förbättrats i denna prototyp.

Crescent BayÄven om denna prototyp är mycket bättre än tidigare prototyper så har den dock fortfarande sina svaga sidor. Man kan se en liten ram kring skärmarna vilket förtar lite från upplevelsen och får det att kännas mindre verkligt. Passformen är inte alltid den bästa vilket gör att glipor uppstår genom vilka man kan se den verkliga världen. Detta kan verkligen förstöra upplevelsen. Detta kan tyckas som ett mindre problem i en prototyp men är ändå ett viktigt problem eftersom en konsumentversion måste stänga helt tätt kring alla användares ansikten för att verkligen slå igenom och ge oss alla den upplevelse vi vill ha.

Oculus har också skrivit ett avtal med tillverkarna av spelmotorn Unity för att erbjuda support till alla som använder sig av Unity (gratis eller Pro) för att göra spel och vill utveckla spel till Oculus.

Mer än 100 000 developers kits har nu skickats ut så förhoppningsvis kommer vi få se en rad bra spel och applikationer när konsumentversionen slutligen slår igenom.

Oculus ägs sedan 2014 av Facebook.