Svenska uppfinnare: Gustav de Laval

Gustav de Laval (1845-1913) var en svensk uppfinnare, civilingenjör och industrialist. Han är bland annat känd för den centrifugalseparator som kom att bli grunden för storföretaget Alfa Laval AB.

Under sin livstid beviljades Gustaf de Laval 93 svenska patent och startade 37 stycken företag. Han var en av det svenska 1800-talets mest produktiva uppfinnare och han var verksam inom många olika områden – allt från bergsbruk och ångturbiner till mejeribranschen. År 1886 blev han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Laval var riksdagsman för höger i två perioder. Första gången som ledamot av andra kammaren 1888-1890 och andra gången som ledamot av första kammaren 1893-1902.

Bakgrund

Carl Gustaf Patrik de Laval föddes i Orsa den 9 maj 1845. Hans föräldrar var förste lantmätaren, kapten Patrik Jacques Ludvig de Laval och Johanna Elisabet de Laval (f. Martin).

De Laval är en svensk adlig släkt som härstammar från Claude de Laval. Claude de Laval var en fransman som år 1622 flyttade till Sverige och arbetade sig upp från soldat till överstelöjtnant vid Smålands kavalleri. Han blev slottshauptman i Vadstena, och år 1646 adlades han. När Gustaf de Laval föddes hade släkten de Laval hunnit etablera en mycket stark koppling till militären.

På sin mors sida var Gustaf de Laval bland annat släkt med läkaren Roland Martin, som var Johanna Elisabets farfar. Gustaf de Lavals mormor och farmor tillhörde båda släkten Robsahm, en släkt som var mycket framstående inom bruksindustrin.

Utbildning

Gustaf de Laval utbildade sig vid Falu läroverk och tog sedan studentexamen vid Uppsala universitet (1863).

Därpå följde studier vid Teknologiska institutet i Stockholm, där Laval inriktade sig på mekanik och avlade sin examen1866. Teknologiska institutet var föregångaren till det som idag heter Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Efter sina studier i Stockholm övergick Laval till Uppsala universitet där han studerade kemi. Han erhöll sin doktorsexamen vid Uppsala universitet år 1872.

Giftemål och barn

Den 10 november 1895 gifte sig Gustaf de Laval med Isabel Amalia Grundahl. Den 18 oktober 1896 föddes sonen Jacques Gustaf Adolf de Laval.

Uppfinnarkarriären

1870-talet (Separatorn mm)

Efter att ha doktorerat i Uppsala blev Gustaf de Laval anställd som ingenjör vid byggandet av svavelsyrafabriken och kopparextraktionsverket i Falun, och därefter arbetade han med byggandet av ett glasbruk i samma stad och bedrev konsultverksamhet.

Efter några år i Falun rekryterades han till Långshyttans bruk, även det i Dalarna, där han arbetade för brukspatron Carl Fredrik Lagergren. Snart flyttades dock den uppfinningsrike Laval från Långshyttan till Klosters bruk i Hedemora, där han fick tillgång till en egen smedja för sina experiment.

Det var under sin tid vid Klosters bruk som Laval tog patent på en silbotten för Bessemerkonvertrar och en process för att färska järnet till lägre kolhalt. Det var också på Klosters bruk som de tre uppfinningar som Laval är starkast förknippad med togs fram: separatorn, ångturbinen och lavalmunstycket. Separatorn var dock inte Lavals uppfinning, däremot byggde Laval den första prototypen och ägde patentet.

År 1877 flyttade Laval till Stockholm för att kunna fokusera på arbetet med separatorn. För att kunna lansera uppfinningen kommersiellt inledde han ett samarbete med finansiären Oscar Lamm J:r. Den 20 december 1878 erhöll Laval ett nio år långt patent på ”centrifugalseparatorn”.

Lavals separator började säljas av Oscar Lamm J:r maskinfirma på Regeringsgatan i Stockholm för 450 kronor styck. Den kunde skumma femtio kannor mjölk i timmen, vilket var en enorm skillnad mot dåtidens övriga alternativ för skumning av mjölk. Separatorn rönte stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands och fick ta emot prestigefyllda utställningspriser i bland annat London, Manchester och Haarlem.

Laval skapade under sitt liv flera andra uppfinningar för mejeribranschen, bland annat en mjölkningsmaskin (laktatorn), en kontinuerlig kärningsmaskin, emulsorn som kunde återinföra billigt fett i skummjölk, och de så kallade laktrokiten för bestämmande av mjölks fetthalt.

1880-talet

År 1883 grunade Laval och Lamm J:r företaget Separator AB, med Lamm J:r som både VD och styrelseordförande. År 1886 lämnade Lamm J:r företaget efter en konflikt med Laval och året därpå anställdes John Bernström som VD. Bernström kom att stanna som VD ända till 1911.

Separator AB var grunden till det företag vi idag känner till under namnet Alfa Laval AB.

1890-talet (Lavalmunstycket, Ångturbinen mm)

Kring år 1890 uppfann Laval ett förbättrat munstycke för att utvinna rörelseenergi eller dragkraft ur gasströmmar. Detta munstycke, som vi kallar lavalmunstycket efter dess uppfinnare, bygger på en grundprincip som fortfarande nyttjas i bland annat raketmotorer.

År 1893 fick Laval patent på en effektiv ångturbin och grundade AB de Lavals Ångturbin.

Övrigt

Gustaf de Laval var en mycket skicklig uppfinnare, men drabbades av flera ekonomiska motgångar. Han fick rykte om sig att i ett alltför tidigt skede starta företag kring uppfinningar som var långt ifrån redo att introduceras på marknaden.

Laval kom också att ägna sig åt många vidlyftiga projekt rörande uppfinningar som aldrig förverkligades av honom, såsom rymdraketer, utvinning av guld ur havsvatten, supersnabba Atlantfartyg, med mera. I Trollhättan anlade han industrier som var tekniskt intressanta men samtidigt extremt el-intensiva. Lavals inflytande över ASEA i Västerås höll på att sluta i katastrof för företaget.

När Gustaf de Laval avled i cancer den 2 februari år 1913 var hans ekonomiska situation så dålig att änkan fick lämna in en konkursansökan för dödsboet.

Laval dog i Stockholm och hans gravvård går att besöka på Norra begravningsplatsen i Solna kommun.

På Lavals minnessten kallas han för ”De höga hastigheternas man”.