Världens största flytande solcellsanläggning har kopplats in på elnätet

Världens största flytande solcellsanläggning har kopplades i maj 2017 in på elnätet i Kina, enligt ett pressmeddelande från tillverkaren Sungrow som levererat växlare till anläggningen.

40-megawattanläggningen, som ligger i staden Hainan i provinsen Anhui i östra Kina, är ännu större än de enorma flytande solcellsanläggningar som redan är igång i Australien och Indien.

Hainan var tidigare mest känd för sina kulgruvor, och det område som solcellsanläggningen placerats i är ett gruvområde som numera är översvämmat. Marken är alltså inte lämpad för till exempel jordbruk eller boende, och det är inte heller en gammal sjö eller våtmark. På grund av gruvdriften är vattnet extremt mineralrikt.

”Anläggningen använder området till fullo, vilket minskar behovet av mark, och förbättrar elproduktionen på grund av vattenytans kylande effekt”, förklarar en lokal regeringsrepresentant i pressmeddelandet från Sungrow.

Den svala luften vid vattenytan innebär en lägre risk för att solpanelerna överhettas. Överhettning kan leda till minskad prestanda och att förbygga överhettning är därför viktigt.

 

En robust anläggning

Solcellsanläggningen i Hainan är utformad för att ha hög motståndskraft mot de påfrestningar det innebär att vara en flytande solcellsanläggning i det här området, till exempel stänk av mineralrikt vatten.

Till exempel har ligger växelriktare, transformator och spänningsbrytare i en integrerad centrallösning som skyddas av en stor container.

 

Kina allt mer positiv till solcellsanläggningar

Miljöförstöringen i Kina har redan nått fruktansvärda nivåer, men på senare år verkar en svängning ha sett i de ledande skikten och regeringen har tagit flera miljövänliga initiativ. Redan innan 40-megawattanläggningen byggdes i Huainan anlades en 20-megawattanläggning i samma region. Kina har också flera av världens största landbaserade solcellsanläggningar. Att priset på de tekniska delar som krävs för att en solcellsanläggning ska fungera har rasat på senare år tros vara en viktig anledning till Kinas ökade intresse för solcellsanläggningar.